Sunday, 19 January, 2020

Kategori: Hadisler


Ehl-i Beyt hakkında birçok hadis rivayeti vardır. Bu hadislerden bir kısmı Ehl-i Beyt fertleri ve Hz. Peygamber’in onlarla olan ilişkileri, onlara olan sevgilerini yansıtırken diğer bir kısmı ise toplu olarak Ehl-i Beyt’i konu edinmektedir. Bu hadislerden bazı örnekleri burada zikretmek Read more…


  İnsanların ellerindeki hadisler haktır, batıldır;gerçektir, yalandır. Bâzısı, bir hükmü bozar, bâzısının hükmü neshe-dilmiştir. Umumî olanı var, hususî olanı var. Mânâsı apaçık olanı vardır, şüpheli olanı, tevile ihtiyaç duyulanı var. Rivâyet eden ezberlemiştir, doğru rivayet eder; unutmuş, vehme düşmüştür, yanlış Read more…


Çok yemek kalbi katılaştırır ve nurunu söndürür. Nitekim Hazret-i Resûl-i Ekrem (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır: «Kalblerinizi, çok yemek ve içmekle öldürmeyiniz. Çünkü kalb fazla su altında kalan ekin gibi ölür.» Zira insan bedeninde, mide kalbin altında fokurdayan bir ten­cere gibidir ki, Read more…


Rasulullah Dua etmiştir ki: «Ey Allahım, ey kalbleri döndüren! Dîninde ve tâatinde kalblerimizi sabit kıl. Rahmetinle ey Rahman ve Rahîm olan Allah!»


RASULULLAH (S.A.V)EFENDİMİZDEN DUALAR


RASULULLAH (S.A.V.)EFENDİMİZDEN DUALAR


hz ali nechul belaga Ey yayılacak şeyleri yayan, ey yüceltilecek şeyleri yücelten, ey gönülleri, yaratılışına, istîdadına göre kötü, yahut iyi kabiliyette halkeden, kulun ve Rasûlün Muhammed’e en yüce rahmetlerinle rahmet et; en fazla bereketlerinle bereketler ver. O’dur kendinden önce gelip Read more…


mektubatı rabbaniden 33 mektup Âlimlerin dünyâyı sevmesi ve ona düşkün olması, güzel yüzlerine siyâh leke gibidir. Böyle olan ilm adamlarının, insanlara fâidesi olur ise de, kendilerine olmaz. Dîni kuvvetlendirmek, islâmiyyeti yaymak şerefi, bunlara âid ise de, ba’zan kâfir ve fâsık Read more…


İmam Hüseyin (a.s) yüksek bir sesle Ömer-i Sa’d’ın ordusuna hitaben şöyle buyurdu: “Ey Küfeliler! (birçoğu hazretin sesini duyuyordu.) Sözümü dinleyin, üzerime düşen, sizlere öğüt ve nasihat etmek vazifesini yapmadıkça ve bu bölgeye gelme sebebini size anlatmadıkça benimle savaş hususunda acele Read more…