Sunday, 19 January, 2020

Kategori: Ayetler


Süphesiz ki bu Kur’ân, insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler.


Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Saf Suresi:4. Ayet  


Adamın biri her zaman “Allah Allah” diye zikreder bu zikirden dolayı ağzı bal yemiş gibi tatlanırdı. Bir gün şeytan gelip : – “Ne durmadan Allah Allah deyip duruyorsun bunca zamandır Allah demene karşılık bir kerecik olsun Allah (c.c) “lebbeyk kulum.” Read more…


Elif, Lâm, Râ. Bu Kur’ân öyle büyük bir kitaptır ki, İnsanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hemde lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. (İbrahim:1)


İnanıp Yararlı İşler İşleyenlerin, Namaz Kılıp, Zekât Verenlerin Rableri Katında Ecirleri Vardır. Onlara Korku Yoktur ve Onlar Üzülmeyeceklerdir. (Bakara: 277)


Kâfirler İçin Hazırlanmış Olan Ateşten Sakının Āli-İmrān:131


Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, Read more…


Rabbim! Benim velim sensin,benim canımı müslüman olarak al ve beni sâlih kulların arasına kat!” (Yûsuf, 12/101)