Sunday, 19 January, 2020

Kategori: İmam-ı A’zam Ebu Hanife


Onun siyâsetini ehl-i beyt taraftarlığı belirliyordu. Ehl-i beyt’e büyük muhabbeti vardı.       Hayatinin bir bölümü Emevilerin, bir bölümü Abbâsilerin hâkimiyetinde geçti. Her iki dönemde de siyâsal iktidara karşıydı. Onun siyâsetini ehl-i beyt taraftarlığı belirliyordu. Ehl-i beyt’e büyük muhabbeti Read more…


EBU HANIFE   (hicri 80/150 –  miladi 700/767)     İmam Âzam (büyük imam) lâkabıyla bilinen, Ebû Hanife künyesiyle meşhur Numân b. Sâbit b. Zevta (Zûta) mutlak müctehid ve fıkıhta Hanefi mezhebinin imamı.   Ebû Hanife, Kûfe’de hicrî 80 yılında doğdu. Read more…