Sunday, 19 January, 2020

Kategori: Risale-i Nur


Fâniyim, Fâni Olanı İstemem. Âcizim, Âciz Olanı İstemem. Ruhumu Rahmân’a Teslim Eyledim; Gayr İstemem. İsterim, Fakat Bir Yâr-I Bâki (Ebedi Olan Allah’ı) İsterim. Zerreyim, Fakat Bir Şems-İ Sermed (Ebedi Olarak Herşeyi Nurlandıran Allah’ı) İsterim. Hiç Ender Hiçim, Fakat Bu Mevcudatı Read more…


Nefsini Islah Etmeyen Başkasını Islah Edemez (Sözler) Bediüzzaman Said Nursi


Hazırlanınız; başka, daimî bir memlekete gide­ceksiniz. Öyle bir memleket ki,  bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir. (Sözler sh: 58)


İlahi, Senin dergahında hüccetim, hacetimdir; azığım ise fakrım ve çaresizliğimdir. Mesnevi-i Nuriye Şemme 171  


  Takvâ, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def-i şer, celb-i nef’a râcih olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve câzibedar hevesat zamanında bu takvâ olan def-i mefasid ve terk-i Read more…


Said nursi hazretlerinin hayatından ibretlik bir kıssa Size hem acip, hem elîm, hem lâtif bir macera-yı hayatımı, düşmanlarımın hem şenî, hem bin ihtimalden bir tek ihtimalle hiçbir şeytan hiçbir kimseyi kandıramadığı bir iftiralarını ve Nura karşı istimal edilecek hiçbir silâhları Read more…


On İkinci Lem’a – s.614 said nursi   âyetlerinin sırrınca, rızık doğrudan doğruya Kadîr-i Zülcelâlin elindedir ve hazine-i rahmetinden çıkar. Herbir zîhayatın rızkı taahhüd-ü Rabbânîsi altında olduğundan, açlıktan ölmek olmamak lâzım gelir. Halbuki, zâhiren açlıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor. Read more…


“Şüphesiz, Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara Sûresi: 2:153; Enfâl Sûresi: 8:46.)1 de hikmet ve gaye nedir? Elcevap: Cenâb-ı Hak, Hakîm ismi muktezası olarak, vücud-u eşyada, bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Sabırsız adam, teennî ile hareket etmediği için, basamakları Read more…


islamın parlak nurundan rahatsız olan ve islam alim ve öncülerini hedef alan hakaret ve iftiralara çağımızın büyük alimlerinden said nursi  de maruz kalmış. bunun karşısında verdiği mütiş cevabı   Emirdağ Lâhikası (1) – Mektup No: 76 – s.1730 Kardeşlerim, Şimdi tam Read more…


Kastamonu lahikası 91. mektup Risale-i Nur talebelerinden bir genç hâfız, pek çok adamların dedikleri gibi dedi: “Bende unutkanlık hastalığı tezayüt ediyor, ne yapayım?” Ben de dedim: “Mümkün oldukça nâmahreme nazar etme. Çünkü rivayet var: İmam-ı Şâfiî’nin (r.a.) dediği gibi, Haram-ı Read more…