Sunday, 19 January, 2020

Kategori: Alvarlı Efe Hz.


“Gülbin-i tevhidte gunce-i hemrah, Hulusi Efendi kardeş; Nur-u tevhid İle dilde dilara bir haknüma zata olmuşsun yoldaş, Tuttuğun dümeni elden bırakma, ilm-i ledünnane olmuşsun sırdaş, Kerem-i Kerime bu mazhariyet bir kadr-i vâlâya olduğun hâldaş. Hamd eyle Mevlâ’ya rube zemin o! Read more…


muhammed lutfi efenin rasulullaha atfen sefa geldin şiiri Gözlerimin nuru gönlüm sürûru      Sevdiğim serverim sen safâ geldin Ruhumun şahbazı başımın tâcı Kamer-veş dilberim sen safâ geldin Zarf-ı zerafetim dürr-i rahmetim Hidayet şeh-perim sen safâ geldin Bezm-i mehabbetde bahr-i rahmetde Read more…


Bugün mâh-ı Muharremdir, muhibb-i hanedan ağlar.   Bugün eyyam-ı matemdir, bugün ab-ı revan ağlar.   Hüseyn-i Kerbela’yı elvan eden gündür,   Bu gün Arş-ı muazzamda olan âli divan ağlar.   Bugün âl-i abanın gülşeninin gülleri soldu,   Düşüp bir ateş-i Read more…


Derler kimden olur bu derde derman Kim olur bizlere ola bir Lokman İstirham eyleye Rahim’den Rahman Feth eyleye Fettah bab-ı gufrani Giderler Adem’e Nuh’a iltica Ederler Musa’ya Halil’e reca Bugün derler Muhammed’dir mülteca Enbiya-Ullah’ın pir ü civanı Derler gelin Muhammed’e Read more…


kıyamet destanı -2- Kaldırınca Kudret ehl-i kuburu Bir azim meydandır mahşerin yeri Hayret eder ins ü cinnin her biri Derler bu şiddetin nedir imkâni – Yevm-i Kıyametde ins ü cin kalkar Güneş kârib olur başları yakar Mü’min kâfir biri birine Read more…


KIYAMET DESTANI  -1- Mahkeme-i kübra Ruz-ı Kıyam’da Ehya eder Allah emvat olanı Ruz-i ceza Hak’dır kalma niyamda Hakim-i yevm-id-din kurar divanı Kurb-i Kıyametde çıkar ruzigar Kaldırır dağları kalmaz kûhisar Görünür mağribden maşrık aşikar Dağ taş eşcarın kalmaz nişanı Müddet hitamında Read more…


ALVARLI MUHAMMED LÜTFİ “EFE”   (1868-1956) Erzurum’un Hasankale (Pasinler) İl­çesinin Kındığı köyünde doğdu. Babası Hoca Hüseyin Efendi’den tahsil gördü. Babasından icazet aldıktan sonra Erzu­rum’da tanınmış bazı âlimlerin dersleri­ni takip etti. 1891 yılında Hasankale’nin Sivaslı Camii’ne imam tayin edildi. Aynı yıl babasıyla Read more…


Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin Lisanı İle Aziz, sıddık kardeşlerim Evvelâ: Sizin leyâli-i aşere olan mübarek o geçmiş gecelerinizi ve kudsî bayramınızı ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, rahmet ve keremiyle ve hıfz ve himayetiyle ve tevfik ve hidayetiyle, Risale-i Read more…