Sunday, 19 January, 2020

Kategori: Şiir


Mâlu mülke olma mağrûr, deme var mı ben gibi! Bir muhâlif yel eser, savurur harman gibi.


Bugün mâh-ı Muharremdir, muhibb-i hanedan ağlar.   Bugün eyyam-ı matemdir, bugün ab-ı revan ağlar.   Hüseyn-i Kerbela’yı elvan eden gündür,   Bu gün Arş-ı muazzamda olan âli divan ağlar.   Bugün âl-i abanın gülşeninin gülleri soldu,   Düşüp bir ateş-i Read more…


  Maddî musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Meselâ: Gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verilmezse kaybolur. Hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri, lâkayd kaldıkça dağılmaları gibi; maddî musibetlere de büyük nazarıyla ehemmiyetle Read more…


            Hak cihana doludur, kimseler Hakkı bilmez Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz Dünyaya gelen geçer, bir bir şerbetin içer Bu bir köprüdür geçer, Cahiller onu bilmez Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım Read more…


MÜSLÜMAN  COGRAFYASININ BU GÜNLERDE ENFAZLA İHTİYAC DUYDUGU ŞEY BU OLSA GEREK VAHDET Kur’an merci iken tefrika neden?! Odur gönülleri hep birleştiren Peygamber Muhammed; ayrılık neden?! Parçalanmalardan nehyeder iken? Vahdet Peygamber’in parlak yoludur Neden kalpler bugün kinle doludur?! Vahdet müslümanın izzet Read more…


Derler kimden olur bu derde derman Kim olur bizlere ola bir Lokman İstirham eyleye Rahim’den Rahman Feth eyleye Fettah bab-ı gufrani Giderler Adem’e Nuh’a iltica Ederler Musa’ya Halil’e reca Bugün derler Muhammed’dir mülteca Enbiya-Ullah’ın pir ü civanı Derler gelin Muhammed’e Read more…


kıyamet destanı -2- Kaldırınca Kudret ehl-i kuburu Bir azim meydandır mahşerin yeri Hayret eder ins ü cinnin her biri Derler bu şiddetin nedir imkâni – Yevm-i Kıyametde ins ü cin kalkar Güneş kârib olur başları yakar Mü’min kâfir biri birine Read more…


KIYAMET DESTANI  -1- Mahkeme-i kübra Ruz-ı Kıyam’da Ehya eder Allah emvat olanı Ruz-i ceza Hak’dır kalma niyamda Hakim-i yevm-id-din kurar divanı Kurb-i Kıyametde çıkar ruzigar Kaldırır dağları kalmaz kûhisar Görünür mağribden maşrık aşikar Dağ taş eşcarın kalmaz nişanı Müddet hitamında Read more…


Tevfizname-2 Gönlün Hakk’a perg eyle(yani ALLAH’a doğru kanatlan) Takdirini derk eyle(ALLAH’ın takdirini anla,idrak et) Tedbirini terk eyle Allah görelim n’eyler N’eylerse güzel eyler Hoş sabr-ı cemilimdir (Yani başıma gelen hadiselere ben sabredersem onlar hoş oluyor,demek istemiş.Sabr-ı cemil ayet-i kerime de Read more…