Fâniyim, Fâni Olanı İstemem…

Fâniyim, Fâni Olanı İstemem.

Âcizim, Âciz Olanı İstemem.

Ruhumu Rahmân’a Teslim Eyledim; Gayr İstemem.

İsterim, Fakat Bir Yâr-I Bâki (Ebedi Olan Allah’ı) İsterim.

Zerreyim, Fakat Bir Şems-İ Sermed (Ebedi Olarak Herşeyi Nurlandıran Allah’ı) İsterim.

Hiç Ender Hiçim, Fakat Bu Mevcudatı Umumen İsterim. (Sözler Sh: 221)

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir