Thursday, 20 February, 2020

Kategori: Dualar


(Ey Rabbim,) Büyüklük taslamaktan, günahlara devam etmekten sana sığınırım. Kusur ettiğim hususlarda senden bağışlanmamı dilerim. Âciz olduğum, güç yetiremediğim konularda senden yardım isterim.  


(Rabbim,) Kullarını hesaba çektiğin gün tanıkların (melekler, peygamberler ve imamlar) gözleri önünde günahlarımızı örttüğün perdeyi açarak bizi rezil etme. Hiç kuşkusuz sen, sana yalvarana pek merhametlisin; seni çağıranı cevapsız bırakmazsın. İmam Zeynel Abidin  


Düşmanları sevindirecek bir durumdan, denklerimize muhtaç olmaktan, sıkıntılı geçimden ve (ahirete götürecek bir) azık olmaksızın ölmekten sana sığınırız.  


Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve ”Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir” diye dua ederdi. Recep Ayının Fazileti Receb, tazim ve saygı anlamına gelir, îslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir Read more…


Rabbim! Benim velim sensin,benim canımı müslüman olarak al ve beni sâlih kulların arasına kat!” (Yûsuf, 12/101)  


İlahi, Senin dergahında hüccetim, hacetimdir; azığım ise fakrım ve çaresizliğimdir. Mesnevi-i Nuriye Şemme 171  


Rasulullah Dua etmiştir ki: «Ey Allahım, ey kalbleri döndüren! Dîninde ve tâatinde kalblerimizi sabit kıl. Rahmetinle ey Rahman ve Rahîm olan Allah!»


RASULULLAH (S.A.V)EFENDİMİZDEN DUALAR


RASULULLAH (S.A.V.)EFENDİMİZDEN DUALAR


Abdulkadir Geylani- fethurrabbani 4. meclis Ey evlat! İnsanların önünde gezen birçok felaketler vardır. Her felaketin de kendine göre hayli dalları vardır. En büyük felaket, sonsuz saadetten mahrum olmaktır. En büyük saadet, ruh zenginli­ğine ermektir. Bunun için çok çalışmak ve tembel Read more…